תקנון אתר

1.   הקדמה
1.1 תנאים והתניות אלה יחולו על השימוש שלך באתר האינטרנט שלנו.
1.2 באמצעות האתר שלך, אתה מקבל את התנאים וההגבלות במלואם; בהתאם, אם אינך מסכים לתנאים אלה או לכל חלק מתנאים והגבלות אלה, אינך רשאי להשתמש באתר שלנו.
1.3 אם תירשם לאתר שלנו או תעשה רכישה באתר שלנו, נבקש ממך להסכים במפורש לתנאים אלה.
1.4 עליך להיות בגיל 18  לפחות כדי להשתמש באתר שלנו; על ידי שימוש באתר האינטרנט שלנו או הסכמה לתנאים ולהגבלות אלה, הנך מתחייב ומייצג אותנו כי אתה בן 18  לפחות.
1.5 התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לגברים ונשים באותה המידה.
1.6 האתר שלנו משתמש בקבצי  Cookies על ידי שימוש באתר שלנו או הסכמה לתנאים וההגבלות האלה, אתה מסכים לשימוש שלנו בקבצי  Cookies בהתאם לתנאים של מדיניות הפרטיות והעוגיות שלנו.
1.7 השימוש באתר כפוף ובהתאם להנחיות המצויות לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981
ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981
2. הודעת יוצרים
זכויות
2.1 זכויות יוצרים ______Livein_______
2.2 בכפוף להוראות המפורשות של תנאים והתניות אלה:
(א) אנו, יחד עם מעניקי הרישיונות שלנו, מחזיקים בכל זכויות היוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות באתר שלנו
ובחומר באתר שלנו; ו
(ב) כל זכויות היוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות באתר שלנו והחומר באתר שלנו שמור.
3. רישיון לשימוש באתר
3.1 אתה רשאי:
(א) להציג דפים מתוך אתר האינטרנט שלנו בדפדפן אינטרנט;
(ב) להוריד דפים מאתר האינטרנט שלנו במטמון בדפדפן אינטרנט;
(ג) להדפיס דפי מהאתר שלנו;
(ד) זרם אודיו קבצי וידאו מאתר האינטרנט שלנו; ו
(ה) להשתמש בשירותי האתר שלנו באמצעות דפדפן אינטרנט,
בכפוף להוראות האחרות של תנאים והתניות אלה.
3.2 למעט כפי שמותר במפורש על ידי סעיף 3.1  או הוראות אחרות של תנאים והתניות אלה, אין להוריד כל חומר מאתר האינטרנט שלנו או לשמור חומר כזה למחשב שלך.
3.3 אתה רשאי להשתמש באתר שלנו למטרותיך האישיות והעסקיות בלבד, ואינך רשאי להשתמש באתר שלנו  למטרות אחרות.
3.4 למעט כפי שמותר במפורש בתנאים והתניות אלה, אינך רשאי לערוך או לשנות כל חומר אחר באתר שלנו.
3.5 אלא אם כן אתה הבעלים או השליטה בזכויות הרלוונטיות בחומר, אינך רשאי:
(א) לפרסם מחדש חומר מאתר האינטרנט שלנו (כולל פרסום מחדש באתר אינטרנט אחר);
(ב) למכור, לשכור או משנה רישיון החומר מאתר האינטרנט שלנו;
(ג) להציג כל חומר מהאתר שלנו בפומבי;
(ד) לנצל חומר מאתר האינטרנט שלנו למטרות מסחריות; אוֹ
(ה) להפיץ חומר מאתר האינטרנט שלנו.
3.6 על אף סעיף 3.5,  תוכל להפיץ מחדש את עלון המידע שלנו בדפוס אלקטרוני לכל אדם.
3.7 על אף סעיף 3.5 במידה והצטרפת לתוכנית המשווקים שלנו תוכל להציג, להפיץ ולנצל חומר מאתר האינטרנט שלנו למטרות מסחריות הקשורות לאתר האינטרנט שלנו בלבד.
3.8 אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל את הגישה לאזורים באתר שלנו, או לכל אתר האינטרנט שלנו, לפי  שיקול דעתנו; אין לעקוף או לנסות לעקוף, כל אמצעי הגבלת גישה באתר האינטרנט שלנו.
4. שימוש מקובל
4.1 אסור לך:
(א) להשתמש באתר שלנו בכל דרך שהיא או לנקוט בכל פעולה הגורמת, או עלולה לגרום, נזק לאתר או פגיעה בביצועים, זמינות או נגישות של האתר;
(ב) להשתמש באתר שלנו בכל דרך שהיא בלתי חוקית,מזויפת או מזיקה, או בקשר לכל מטרה או פעולה בלתי חוקית,מזויפת או מזיקה;
(ג) להשתמש באתר האינטרנט שלנו כדי להעתיק, לאחסן, לארח, לשדר, לשלוח, להשתמש, לפרסם או להפיץ כל חומר אשר מורכב (או מקושר) לכל תוכנות ריגול, וירוס מחשב, סוס טרויאני, תולעת, לוגר הקשה, rootkit או תווכנות מחשב זדוניות;
(ד) לנהל כל פעולות איסוף נתונים שיטתיות או אוטומטיות (לרבות, ללא הגבלה, גרידה, כריית נתונים, מיצוי נתונים וקציר נתונים) באתר האינטרנט שלנו ללא הסכמתנו המפורשת בכתב;
(ה) לגשת לאתר שלנו או להשתמש בו בכל דרך אחרת באמצעות כל רובוט, עכביש או אמצעים אוטומטיים אחרים, למעט לצורך אינדקס של מנועי חיפוש;
(ו) להפר את ההוראות המפורטות בקובץ robots.txt  עבור האתר שלנו; אוֹ
(ז) להשתמש בנתונים שנאספו מהאתר שלנו עבור כל פעילות שיווק ישיר (שיווק בדוא”ל, שיווק   SMS,טלמרקטינג ודיוור ישיר)
4.2 אין להשתמש בנתונים שנאספו מהאתר שלנו כדי ליצור קשר עם אנשים או חברות.
4.3 עליך לוודא שכל המידע שאתה מספק לנו דרך אתר האינטרנט שלנו מדויק, נוכחי, שלם ולא מטעה.
5. מוצרים
5.1 פרסום המוצרים באתר שלנו מהווה ״הזמנה לטיפול״ ולא הצעה חוזית עד למתן אישור העסקה.
5.2 אנו עשויים לשנות מעת לעת את המוצרים הזמינים באתר האינטרנט שלנו, ואנו לא מתחייבים להמשיך לספק מוצר מסוים או סוג של מוצר.
5.3 ניתן לציין את המחירים המוצגים באתר שלנו באופן שגוי.
5.4 המכירה והרכישה של מוצרים באמצעות אתר האינטרנט שלנו יהיו כפופים לתנאי המכירה, ואנו נבקש ממך להסכים לתנאי מסמך זה בכל פעם שאתה מבצע רכישה באתר האינטרנט שלנו.
5.5 כל חוות דעת מוצר שתשלח לפרסום באתר שלנו תהיה כפופה לתנאי סעיף 9 וסעיף 10.
6. רישום וחשבונות
6.1 תוכל להירשם לחשבון באמצעות אתר האינטרנט שלנו על ידי מילוי טופס רישום ולחיצה על קישור האימות בדוא”ל שהאתר ישלח אליך.
6.2 אין לאפשר לכל אדם אחר להשתמש בחשבונך כדי לגשת לאתר.
6.3 עליך להודיע לנו בכתב מיד אם אתה מודע לכל שימוש לא מורשה בחשבונך.
6.4 אינך רשאי להשתמש בחשבון של אדם אחר כדי לגשת לאתר, אלא אם כן יש לך אישור מפורש של אותו אדם לעשות כן.
7. פרטי התחברות משתמש
7.1 אם תירשם לחשבון עם אתר האינטרנט שלנו, תתבקש לבחור משתמש וסיסמה.
7.2 מזהה המשתמש שלך אינו חייב להטעות, והוא חייב לציית לכללי התוכן המפורטים בסעיף 10 אינך רשאי להשתמש בחשבונך או במזהה המשתמש שלך או בקשר להתחזות של כל אדם.
7.3 עליך לשמור את סיסמתך חסויה.
7.4 עליך להודיע לנו בכתב מיד אם אתה מודע לכל גילוי של הסיסמה שלך.
7.5 אתה אחראי לכל פעילות באתר שלנו, הנובעת מכל אי-שמירה על סודיות הסיסמה שלך, ועלולה להיות אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מכשל שכזה.
8. ביטול והשעיית החשבון
8.1 אנו רשאים:
(א) להשעות את חשבונך;
(ב) לבטל את חשבונך; ו / או
(ג) לערוך את פרטי החשבון שלך, בכל עת על פי שיקול דעתנו הבלעדי ללא הודעה או הסבר.
8.2 תוכל לבטל את חשבונך באתר האינטרנט שלנו באמצעות לוח הבקרה של החשבון שלך באתר.
9. התוכן שלך: רישיון
9.1 בתנאים והתניות אלה,״התוכן שלך״  פירושו כל העבודות והחומרים (כולל, ללא הגבלה, טקסט, גרפיקה, תמונות, חומר שמע, חומר וידאו, חומר אודיו-ויזואלי, סקריפטים, תוכנות וקבצים) שאתה שולח אלינו או אל אתר לאחסון או פרסום, עיבוד, או העברה באמצעות אתר האינטרנט שלנו.
9.2 אתה מעניק לנו רישיון עולמי, בלתי חוזר, לא בלעדי וללא תמלוגים לשכפל, לאחסן, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את התוכן שלך בכל מדיה קיימת או עתידית ולשכפל, לאחסן ולפרסם את תוכן באתר זה או בכל אתר אינטרנט אחר.
9.3 אתה מעניק לנו את הזכות לרישיון משנה את הזכויות המורשות לפי סעיף 9.2.
9.4 אתה מעניק לנו את הזכות להביא תביעה בגין הפרה של הזכויות המורשות לפי סעיף 9.2.
9.5 הנך מוותר בזאת על כל זכויותיך המוסריות בתוכן שלך עד למידה המרבית המותרת על פי החוק החל.
9.6 אתה רשאי לערוך את התוכן שלך במידה המותרת באמצעות פונקציונליות העריכה הזמינה באתר האינטרנט שלנו.
9.7 מבלי לפגוע בזכויות אחרות שלנו בתנאים אלה, אם אתה מפר כל הוראה מתנאים והגבלות אלה בכל דרך שהיא, או אם אנו חושדים באופן סביר כי הפר את התנאים וההגבלות בכל דרך שהיא, אנו עשויים למחוק, לבטל את הפרסום או לערוך את התוכן שלך..
10. התוכן שלך: כללים
10.1 אתה מתחייב ומצהיר שהתוכן שלך יעמוד בתנאים ובהגבלות אלה.
10.2 אסור שהתוכן שלך יהיה בלתי חוקי, אסור לו לפגוע בזכויותיו המשפטיות של כל אדם, ואינו רשאי להוות תביעה משפטית נגד כל אדם בכל מקרה בכל תחום שיפוט ועל פי כל דין החל.
11. דווח על שימוש לרעה
11.1 אם ידוע לך על כל חומר או פעילות בלתי חוקיים באתר שלנו, או כל חומר או פעילות המפרים תנאים והגבלות אלה, הודע לנו על כך.
11.2 אתה יכול להודיע לנו על כל חומר או פעילות כאלה באמצעות דוא”ל או באמצעות טופס יצירת קשר.
12. אחריות מוגבלת
12.1 איננו מצדיקים או מייצגים:
(א) השלמות או הדיוק של המידע שפורסם באתר האינטרנט שלנו;
(ב) שהחומר באתר מעודכן; אוֹ
(ג) שהאתר או כל שירות באתר יישארו זמינים.
12.2 אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק או לשנות כל או את כל שירותי האתר שלנו, ולהפסיק לפרסם את אתר האינטרנט שלנו, בכל עת על פי שיקול דעתנו הבלעדי ללא הודעה או הסבר; ולחסוך עד כמה שנקבע אחרת במפורש בתנאים ובתנאים אלה, לא תהא זכאי לכל פיצוי או תשלום אחר בעת הפסקה או שינוי של כל שירותי האתר, או אם נפסיק לפרסם את האתר.
13.  מגבלות וחריגות של אחריות
13.1 במידה והאתר שלנו המידע והשירותים באתר שלנו ניתנים ללא תשלום, לא נהיה אחראים לכל אובדן או נזק מכל סוג שהוא.
13.2 לא נהיה אחראים כלפיך בגין הפסדים הנובעים מכל אירוע או אירוע מעבר לשליטתנו הסבירה.
13.3 לא נהיה אחראים כלפיך בגין כל אובדן או שחיתות של נתוני או תוכנות.
13.4 לא נהיה אחראים כלפיך בגין אובדן או נזקים מיוחדים, עקיפים או ישירים.
13.5 אתה מסכים שיש לנו עניין בהגבלת האחריות האישית של נושאי המשרה והעובדים שלנו, ובהתחשב בריבית זו, הנך מאשר כי אנו ישות מוגבלת; אתה מסכים שלא תביא באופן אישי תביעה כלשהי כנגד נושאי המשרה או העובדים שלנו בגין הפסדים כלשהם שאתה סובל בקשר עם האתר.
14. הפרה של התנאים וההגבלות
14.1 מבלי לפגוע בזכויות אחרות שלנו בתנאים אלה, אם אתה מפר תנאים אלה בכל דרך שהיא, או אם אנו חושדים באופן סביר כי הפרת את התנאים וההגבלות בכל דרך שהיא, אנו עשויים:
(א) שולחים לך אזהרה רשמית אחת או יותר;
(ב) להשעות זמנית את הגישה שלך לאתר שלנו;
(ג) לאסור עליך לצמיתות לגשת לאתר שלנו;
(ד) לחסום מחשבים באמצעות כתובת ה- IP שלך גישה לאתר האינטרנט שלנו;
(ה) ליצור קשר עם כל ספקי האינטרנט שלך או כולם ולבקש מהם לחסום את הגישה שלך לאתר האינטרנט שלנו;
(ו) תביעה משפטית נגדך, בין אם בשל הפרת חוזה ובין אם לאו; ו / או
(ז) להשעות או למחוק את החשבון שלך באתר שלנו.
14.2 כאשר אנו משעים או אוסרים או חוסמים את הגישה שלך לאתר האינטרנט שלנו או לחלק מהאתר שלנו, אינך רשאי לנקוט כל פעולה כדי לעקוף את ההשעיה או האיסור או החסימה (כולל אך לא רק יצירת ו / או שימוש בחשבון אחר).
15. סימני מסחר
15.1 זיהוי סימני מסחר ,הלוגו שלנו וסימני המסחר האחרים והבלתי רשומים שלנו הם סימני מסחר השייכים לנו; אין אנו נותנים אישור לשימוש בסימני מסחר אלה, ושימוש זה עלול להוות הפרה של זכויותינו.
15.2 הסימנים המסחריים או סימני השירות הרשומים והבלתי רשומים באתר האינטרנט שלנו הם רכושם של בעליהם בהתאמה, אלא אם צוין אחרת בתנאים ובתנאים אלה, איננו מאשרים ואינם קשורים עם מי מבעלי הזכויות האמורות וככזה איננו יכולים להעניק כל רישיון למימוש זכויות אלה.
16. שינוי
16.1 אנו עשויים לשנות את התנאים וההגבלות מעת לעת.
16.2 אם נתת את הסכמתך המפורשת לתנאים והתניות אלה, נבקש את הסכמתך המפורשת לכל שינוי בתנאים והתניות אלה; ואם לא תיתן את הסכמתך המפורשת לתנאים וההגבלות המתוקנים תוך פרק זמן כפי שנקבע, נשבית או נמחק את החשבון שלך באתר, ועליך להפסיק את השימוש באתר.
17. ניתוק
17.1 נקבעה הוראה של תנאים והתניות אלה על ידי בית משפט או רשות מוסמכת אחרת להיות בלתי חוקיים ו / או בלתי ניתנים לאכיפה, יתר ההוראות ימשיכו להיות בתוקף.
17.2 אם כל הוראה בלתי חוקית ו / או בלתי ניתנת לאכיפה של תנאים והתניות אלה תהיה חוקית או ניתנת לאכיפה אם חלק ממנה נמחק, החלק ייראה כאילו נמחק, והיתר יישאר בתוקף.
18. זכויות צד שלישי
18.1 החוזה על פי התנאים וההגבלות האלה הוא לטובתנו ולתועלתך, ולא נועד להועיל או להיות ניתן לאכיפה על  ידי צד שלישי כלשהו.
18.2 מימוש זכויותיהם של הצדדים על פי חוזה בתנאים אלה אינו כפוף להסכמת צד שלישי כלשהו.
19. הסכם מלא
19.1 התנאים וההגבלות, יחד עם מדיניות הפרטיות והעוגיות שלנו, יהוו את ההסכם כולו בינך לביננו ביחס לשימוש שלך באתר שלנו, ויחליפו את כל ההסכמים הקודמים בינך לביננו ביחס ל שימוש באתר האינטרנט שלנו.
20. חוק ומשפט
20.1 תנאים והתניות אלה יהיו כפופים ומתפרשים בהתאם לחוק הישראלי.
20.2 כל מחלוקת הנוגעת לתנאים והתניות אלה תהיה כפופה לסמכות השיפוט הבלעדית של ביהמ״ש בישראל.
21. פרטינו
21.1 אתר זה נמצא בבעלותו של מיסטיקה יבוא בעמ

21.2 אנו רשומים תחת מספר רישום 513749069
21.3 ניתן ליצור איתנו קשר:
(א) באמצעות טופס יצירת קשר באתר שלנו;
(ב) באמצעות הטלפון, על מספר הקשר שפורסם באתר האינטרנט שלנו;

Liven All rights reserved ©
הקולקציה
0 סל קניות
דילוג לתוכן